Giỏ hàng

Ý NGHĨA NHỮNG MÀU HOA BỈ NGẠN

💨 Bỉ ngạn đỏ “Hồi ức đau thương”
💨 Bỉ ngạn xanh “Hy vọng tương lai sẽ gặp lại”
💨 Bỉ ngạn trắng “Sự tinh khiết”
💨 Bỉ ngạn vàng/nâu “Mãi mãi một tình yêu Cigar Corner”Giờ thì các đồng khói nhớ đến Cigar Corner qua màu nào nữa nhỉ?
____________
𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛
✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L
🖥 Website: http://cigarcorner.vn/
📞 Hotline: 0396.888.666 

See less