Giỏ hàng

VITOLPHILIA...? Là cái gì mà nghe lạ thế nhỉ?

Trước hết, bạn đã biết về cigar band? Đây là từ chỉ một vòng dây làm bằng giấy hoặc giấy bạc, được quấn quanh thân điếu cigar để thể hiện thương hiệu của nó. Từ xưa, cigar band đã có giá trị sưu tầm nhờ tính nghệ thuật rất cao của chúng, cũng như của bộ môn hút cigar. Ngày nay, những nhà sưu tầm cigar thường tham gia vào một tổ chức có tên Hiệp hội Nhãn, Dấu và Băng cigar Quốc tế (International Label, Seal and Cigar Band Society).

Việc sưu tầm cigar band đã trở nên phổ biến đến mức nó còn có tên gọi riêng cho mình, và tên gọi đó chính là: vitolphilia.

_____________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666