Giỏ hàng

Tuần cuối cùng của tháng 12 và cũng là tuần cuối cùng của năm 2023!

🗓 Có câu nói mà Cigar Corner rất tâm đắc rằng: “Trên đời này chỉ có thời gian là không vì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì mà thay đổi”. Thật đúng là như vậy, ngoảnh đi là thấy Tết, ngoảnh lại đã là cuối năm. Các đồng khói nhà Cigar Corner hôm nay như thế nào?

💨 Một chút chill đầu tuần cùng đồng nghiệp? Lại tất bật với luồng công việc cuối năm hay tận hưởng không khí Tháng 12 bằng sự thong thả và tự tại?

Và liệu bạn có còn nhớ thời điểm “bắt đầu” với “Cigar” là bao giờ không? Comment ngay dưới bài viết cho Cigar Corner cùng biết nhé!

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666