Giỏ hàng

THỜI KỲ CÔNG NGHỆ KHÓ KHĂN NHẤT CỦA CIGAR

Vào năm 1992 ngành công nghiệp Cigar đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất. Doanh số bán hàng giảm dần trong vòng 30 năm và những gia đình có truyền thống là Cigar và trồng lá thuốc không còn khuyến khích con cái họ theo bước cha ông nữa.

Carlos Toraño cho biết vào năm 2006, khi nói về tình trạng của ngành công nghiệp Cigar trong những năm 1980 ông không nghĩ sẽ có tương lai cho ngành công nghiệp Cigar.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng tiêu thụ Cigar của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất, đã giảm hơn 66% từ giữa những năm 1960 đến đầu những năm 1990. Nhập khẩu Cigar cao cấp, thủ công, từng dao động quanh mốc 100 triệu chiếc trong suốt những năm 1980, đã giảm 2,6% từ năm 1990 đến năm 1991.Tuy nhiên họ không hề biết rằng, thời kỳ bùng nổ Cigar sắp bắt đầu.

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L // m.me/973802546020879

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666