Giỏ hàng

THỜI GIAN HÚT HẾT MỘT ĐIẾU XÌ GÀ LÀ BAO LÂU?

Nếu quý bạn đã có cơ hội trải nghiệm đủ nhiều, thì thời gian hút hết một điếu xì gà có lẽ quá dễ ước tính. Nhưng nếu bạn chỉ trung thành với một vài size, thì đây, đây chính là khoảng thời gian xấp xỉ để hút hết một điếu xì gà!

Dáng điếu ngắn nhất cũng mất tới 30 phút để tận hưởng hết, bảo sao xì gà là thú vui "không vội vã", bạn nhỉ?

_____________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666