Giỏ hàng

RING GAUGE LÀ GÌ?

Cách đo đường kính của một điếu cigar có thể hơi đặc biệt một chút, đó là bằng thước đo vòng của nó, được đo bằng 1/64 inch (ring gauge = 1).

Ví dụ: Một điếu cigar có đường kính dài nửa inch (1/2 inch) sẽ được tính là 32/64 inch. Và thông số 32 ở đây chính là ring gauge của điếu cigar đó.

Xét về mặt hình ảnh, thì ring gauge chính là con số thể hiện độ dày của một điếu cigar. Những điếu cigar dày nhất có ring gauge lên tới hơn 60, và mảnh nhất còn chưa tới 38. Thông số ring gauge phổ biến của các loại cigar nằm trong khoảng từ 40 - 44 hoặc 50 - 54.

_____________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666