Giỏ hàng

“RESET” VỊ GIÁC CHO LẦN THƯỞNG THỨC TIẾP THEO

𝐶ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ “𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐” đ𝑖𝑒̂́𝑢 𝐶𝑖𝑔𝑎𝑟 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 2 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑘𝑒́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑐𝑎́𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖, 𝑣𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑜́𝑖 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔: 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 đ𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛.

💨 Không khó để bạn dễ tìm lại “hương vị ban đầu” bằng cách Reset vị giác của mình để hương vị Cigar luôn như "mới"

→ Độ chát nhẹ của tách trà

→ Tinh chất cà phê giúp loại bỏ các dư vị sót lại trong khoang miệng

→ Dùng ngay một cốc nước lạnh để uống, hiệu quả sẽ làm bạn bất ngờ nhiều đấy

→ Dùng nước ngọt, các hạt carbon có trong nước ngọt giúp kích thích vị giác và tiếp nhận hương vị mới dễ dàng hơn.

🤍 Reset vị giác, tận hưởng vị nguyên bản của điếu Cigar mà bạn yêu thích nhé!

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666

#cigar #cigarcuba #thuongthuccigar