Giỏ hàng

Quy tắc được coi là của FDA bị bỏ trống hoàn toàn đối với Cigar cao cấp!

Ngành Cigar cao cấp sẵn sàng tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lại quy định của FDA. Vào chiều ngày 9 tháng 8 năm 2023, Tòa án Hoa Kỳ dành cho Quận Columbia đã ra phán quyết bãi bỏ hoàn toàn Quy tắc xét xử áp dụng cho Cigar cao cấp.

Tin tức này có nghĩa là sự kết thúc của các nhãn cảnh báo, việc xem xét Cigar trước khi đưa ra thị trường và những hạn chế khác đã cản trở khả năng làm việc tự do của các nhà sản xuất.

Những người làm xì gà rất phấn khởi. “Đó là một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Nhiều năm làm việc chăm chỉ, cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp và nhiều căng thẳng về tài chính”

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L // m.me/973802546020879

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666