Giỏ hàng

NHÚNG CIGAR VÀO RƯỢU?

NHÚNG CIGAR VÀO RƯỢU?

Nhiều người chơi Cigar muốn thử một chút cảm giác mới và cũng có một số người nhúng Cigar vào ly rượu để biết thêm hương vị của chúng sẽ thế nào.

Thế nhưng, những người chơi Cigar lâu năm khuyên rằng đừng bao giờ nhúng Cigar vào rượu hay vang bởi hương vị không tăng lên mà nó còn làm mất đi hương vị ban đầu.

Herklots - dân sành Cigar đã từng nói: “Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng nếu nhà sản xuất Cigar muốn cho rượu vào cuối điếu, họ sẽ đưa nó vào thôi”. Bạn có thể hiểu nôm na rằng, nếu thực sự vị Cigar ngon hơn khi nhúng vào rượu thì ngay từ khâu sản xuất, họ đã cho chúng vào điếu rồi.

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7Lm.me/973802546020879

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666