Giỏ hàng

NHẬP GIA TÙY TỤC CHO CÁC "ĐỒNG KHÓI" CÙNG CIGAR CORNER

𝐿𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 “𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ” 𝑔𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑏𝑜̣̂ 𝑚𝑜̂𝑛 “𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑢” 𝑖́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑜̛̃ 𝑛𝑔𝑜̛̃. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑝ℎ𝑎́ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔. 𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝐶𝑖𝑔𝑎𝑟 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 ℎ𝑜̣ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̆́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ.

Không gõ tàn th,uốc vào gạt tàn

💨 Không như th,uốc l,á khi tàn của Cigar đã dài , hãy đặt điếu lên gạt tàn và lăn nhẹ theo chiều ngang. Khi đó, tàn thuốc sẽ nhẹ nhàng rơi xuống. Cách làm này một phần là phong cách đặc biệt khi người chơi tìm đến Cigar. Một phần do cấu trúc của điếu được cuốn bằng những lớp lá cuốn chặt tay nên đóng vai trò giữ nhiệt tản đều cho cả điếu Cigar.

Không “dập” điếu

💨 Mùi hương của Cigar khá mạnh, khi dập điếu có thể gây một mùi hương hơi nồng. Do vậy, người thưởng thức thường chỉ để điếu lên gạt tàn, sau đó để Cigar tự lụi dần.

🌫 Hãy thử và cảm nhận, chúc bạn có thêm nhiều trải nghiệm mới cùng Cigar Corner

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666