Giỏ hàng

"NẾM" THỬ CIGAR ĐỂ NHẬN BIẾT ĐỘ NGON || 4

💫 Sự cân bằng

“Sự cân bằng” của một điếu Cigar là một điều rất tuyệt vời để đánh giá. Nó được kết nối chặt chẽ với hương vị. Ví dụ: lưỡi của chúng ta có thể phát hiện ra 5 hương vị chính - ngọt, chua, umami, mặn và đắng. Cigar cân bằng theo định nghĩa thể hiện tất cả các hương vị của chúng một cách đồng đều mà không có bất kỳ một trong số 5 giác quan của lưỡi lấn át bất kỳ giác quan nào.

Đây là lý do tại sao các nhà sản xuất cẩn thận chọn lá nào để gói lại với nhau và sử dụng loại bao gói nào. Mọi thứ trong điếu Cigar nên khen ngợi những thành phần còn lại của nó mà không quá mạnh. Chính xác đó là điều khiến việc làm Cigar trở thành một nghề nghệ thuật như vậy, được đánh giá cao bởi tất cả những ai đã từng thử một điếu Cigar ngon.

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7Lm.me/973802546020879

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666