Giỏ hàng

MÃ NHÀ MÁY CỦA CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT CIGAR CUBA || 2

--> Các mã được sắp xếp theo khu vực và sau đó được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái bằng cách mã hóa.

TỈNH HAVANA

◾ Guira I - TAE

◾ San Antonio I - TCI

◾ Guira II - TDC

◾ Artemisa - MƯỜI

◾ Artemisa II - TEC

◾ San Antonio de las Vegas - TGT

◾ Quivican - TIO

◾ Bejucal - TND

◾ San Antonio II - TNG

◾ Guineas - TOU

◾ San Nicolas - TUD

◾ Santa Cruz del Norte - TTA

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7Lm.me/973802546020879

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666