Giỏ hàng

LIỆU CÓ GIỚI HẠN VỀ CHIỀU DÀI CỦA ĐIẾU CIGAR KHI HÚT?

Là một tay chơi Cigar lâu năm chắc chắn sẽ không có giới hạn về độ dài điếu khi hút. Bạn có thể hút đến “cuối cùng” của điếu nếu bạn muốn kể cả đó là điếu Cigar công nghiệp hay thủ công.

Tại một số thời điểm trong quá trình hút (khoảng một phần ba điếu) bạn sẽ cảm nhận được hương vị Cigar có chút thay đổi. Thời điểm này người ta hay gọi đó là khi một điếu Cigar “quay”.

Nếu bạn lựa chọn hút hết một điếu Cigar, hãy lưu ý rằng phần cuối của điếu Cigar đã được châm lửa đều.

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7Lm.me/973802546020879

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666