Giỏ hàng

Kết tuần, kết tháng

Vậy là đã hết nửa năm. Cigar Corner nghĩ hôm nay sẽ phù hợp cho một điếu xì gà ngon, bên ly rượu nồng, để tổng kết những gì đã qua.

Chúc các "calm man" một tối vui vẻ!

___________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'CIGAR OISER "R THE CIGAR SMOKER, LIKE THE PERFECT LOVER OR BAGPIPE PLAYER, IS A CALM MAN, SLOW ANDSURE OF HIS WIND" 99 Maro Alyn'