Giỏ hàng

𝗖𝗜𝗚𝗔𝗥 𝗔𝗙𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗗𝗢 - hội thẩm định cigar uy tín trên thế giới

𝗖𝗜𝗚𝗔𝗥 𝗔𝗙𝗜𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗗𝗢 - hội thẩm định cigar uy tín trên thế giới

Cigar Aficionado từ những năm 1992 đã là một trang thông tin, thẩm định xì-gà hàng đầu thế giới. Những điếu xì-gà được loại bỏ nhãn mác, thương hiệu đều được đặt lên bàn cân bởi những nhà thẩm định uy tín để được đánh giá một cách khách quan nhất.

Một điều phối viên - không phải là thành viên của hội đồng - mua xì-gà ở cửa hàng bán lẻ, tháo bỏ những tem nhãn mác của điếu xì gà và tạo một mã nhận biết riêng cho điếu xì-gà đó, rồi lưu trữ và đưa chúng cho các thành viên của hội đồng. Chỉ có điều phối viên mới biết danh tính thực sự của từng điếu xì gà.

Xì gà được mã hóa và được bảo quản cẩn thận, sau đó sẽ được trao cho các thành viên hội đồng để đánh giá từng điếu xì-gà một cách công tâm nhất: chất lượng kết cấu, quá trình cháy, quan trọng nhất là đặc điểm hương vị và độ phức tạp của điếu xì-gà.

Những người thử và đánh giá xì-gà chỉ dựa trên trải nghiệm ngay lúc đó, họ không biết giá cả, quốc gia xuất xứ hoặc bất kỳ chi tiết nào khác về điếu xì gà cho đến khi bài kiểm tra hoàn thành. Cigar Aficionado vẫn giữ nguyên cách thẩm định về xì gà này từ năm 1992 cho đến nay.