Giỏ hàng

️GỢI Ý LIST NHẠC CỦA “ĐEN” CHO CUỐI TUẦN CHILL

〽️Em vào đời bằng đại lộ

〽️Anh vào đời bằng lối nhỏ

〽️Còn các man nhà Cigar Corner vào đời như thế nào?

𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑖𝑠𝑡 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑛, 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ “ℎ𝑜̛̣𝑝” 𝑏𝑒̂𝑛 đ𝑖𝑒̂́𝑢 𝐶𝑖𝑔𝑎𝑟 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑏𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀ đ𝑎̂́𝑦!

1. Lối nhỏ

2. Đưa nhau đi trốn

3. Anh đếch cần gì nhiều ngoài em

4. Hai triệu năm

5. Bài này chill phết

6. Trốn tìm

7. Một triệu like

8. Mười năm

9. Đi về nhà

10. Đố em biết anh đang nghĩ gì

▶️Hoà mình vào giai điệu của Đen cho điếu Cigar thêm tròn vị, tại sao không?

______________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666