Giỏ hàng

“GỌI TÊN” KÍCH THƯỚC & HÌNH DẠNG CỦA CIGAR || 2

🔱 Tiếp nối các thông tin lần 1 do Cigar Corner cung cấp, bài viết hôm nay tiếp tục giúp các đồng khói biết thêm một số hình dạng và kích thước mới của một điếu Cigar sẽ như thế nào.

𝟒 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̣𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐬𝐚𝐮:

▪️ Petit Corona

▪️ Corona đôi

▪️ Panetela

▪️ Lonsdale

👇Cùng cập nhật các bài viết mới cùng với Cigar Corner để có thêm nhiều thông tin hơn nữa👇

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666