Giỏ hàng

FAMOUS CIGAR SMOKERS

FAMOUS CIGAR SMOKERS

Đúng là khi nổi tiếng, thì nói gì cũng được hậu thế lưu truyền. 4 danh nhân thế giới, với 4 câu nói nổi tiếng về cigar, với điểm chung là đều mang một tình yêu cigar nồng cháy.

Cigar Corner xin phép giữ nguyên bản tiếng Anh nhé quý bạn!

_____________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666