Giỏ hàng

ĐOÁN TRƯỚC HƯƠNG VỊ CIGAR KHI CHƯA HÚT, LIỆU CÓ THỂ?

💨 𝐶𝑜𝑙𝑑 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒 - 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑎́𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑢́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝐶𝑖𝑔𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑚 𝑙𝑢̛̉𝑎.. 𝑉𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 “đ𝑜𝑎́𝑛” 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑖𝑒̂́𝑢 𝐶𝑖𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑎̂𝑚 𝑙𝑢̛̉𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑎𝑢:

_________________

* C.ắ.t Cigar và hút một hơi thật dài (không châm lửa) và bắt đầu cảm nhận vị thuốc bên trong. Dù chưa rõ rệt hẳn từng vị so với việc châm lửa nhưng nó sẽ phần nào tiết lộ cho bạn “vị chủ đạo” của dòng Cigar đó.

* Đây không phải là một thú vui đơn thuần, với Cold taste là xu hướng thịnh hành tại các quốc gia mà Cigar rất phát triển. Bạn có thể nghĩ, đây chính là một bản sắc đẹp đáng để thử và đóng vai trò là một cú hích cho “vị giác” đầu tiên nguyên sơ của điếu Cigar bạn đang cầm trên tay.

👉 Và bạn đừng quên, hãy để Cigar Corner giúp bạn thực hiện điều đó với những điếu Cigar “chất” nhất ngay từ bây giờ.

________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666