Giỏ hàng

ĐIỀU GÌ ĐÃ KHIẾN CIGAR CHÁY KHÔNG ĐỀU?

👉 𝐻𝑜̛𝑛 𝑎𝑖 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑖𝑒̂́𝑢 𝐶𝑖𝑔𝑎𝑟 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑜́ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑚 đ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝐶𝑖𝑔𝑎𝑟 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑎̂𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑦́ 𝑑𝑜:

➡️ Độ ẩm quá cao cũng làm Cigar của bạn có kiểu ch.á.y rất xấu

➡️ Có thể bạn đang châm Cigar chưa đồng đều cho toàn bộ phần đầu

➡️ Thay vì những nơi kín gió, bạn hút Cigar ở nơi có nhiều gió cũng sẽ ảnh hưởng đến độ ch.á.y của điếu

➡️ Khi bạn cầm điếu Cigar, hãy xoay điếu cigar sao cho phần bị cháy chậm sẽ ở dưới còn phần cháy nhanh hơn ở bên trên. Lửa cần oxy, và ở nơi có nhiều oxy - tức phần dưới - sẽ cháy nhanh hơn cho đến khi bắt kịp với phần trên.

Bạn đã thử theo gợi ý của Cigar Corner chưa? Sẽ rất hữu dụng đấy😉

______________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666