Giỏ hàng

CUỐI TUẦN THƯ GIÃN

BẠN CÓ BIẾT?

Cây thuốc lá tạo nên ba lớp lá cuốn của điếu cigar quý bạn đang hút thuộc cùng họ với cây cà chua và khoai tây có tên khoa học là Solanaceae (họ Cà). Loại cây thuốc lá được sử dụng để sản xuất cigar được xếp vào một phân nhánh mang tên Nicotiana Tabacum. Những cây thuốc lá thông thường có thể phát triển cao từ 2,5m đến 3m, sản xuất trung bình từ 30 đến 40 lá, 10 đến 16 lá trong đó sẽ được thu hoạch để bắt đầu quá trình sản xuất cigar.

___________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666