Giỏ hàng

CUỐI TUẦN THƯ GIÃN

THANG CHẤM ĐIỂM CIGAR

Tạp chí cigar hàng đầu thế giới Cigar Aficionado đã đưa ra một thang chấm điểm cigar với tổng điểm 100 vào những năm đầu thập niên 1990. Đây được coi là thang chấm điểm cigar danh giá nhất bởi quá trình kiểm tra và thẩm định khắt khe để chấm điểm và xác định top 25 điếu cigar hàng năm của Cigar Aficionado.

Bốn yếu tố chấm điểm bao gồm:

- Ngoại hình và cấu tạo (15 điểm)

- Hương vị (25 điểm)

- Những đặc tính khi hút (25 điểm)

- Trải nghiệm tổng quan (35 điểm)

Số điểm càng cao thì điếu cigar càng hoàn hảo, đến nay mới chỉ có vài điếu cigar được chấm 100 điểm tuyệt đối, nhưng cuối cùng thì cigar là một thú chơi cá nhân, quý bạn nên dùng thang chấm điểm này để tham khảo những điếu cigar mới lạ và giữ cho mình một thang điểm riêng dựa trên chính trải nghiệm của bản thân!

___________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666