Giỏ hàng

CULEBRA - KIỂU DÁNG CIGAR "LẠ KÌ" NHẤT

Từng phổ biến hơn nhiều trong quá khứ, Culebra có lẽ là hình dáng "lạ kì" nhất mà một điếu cigar có thể được sản xuất theo. "Lạ kì" theo hướng tốt hay xấu, điều đó phụ thuộc vào cách nhìn nhận của từng người.

Một điếu cigar có dáng culebra là tổ hợp của ba điếu nhỏ hơn được bện lại với nhau và buộc bằng dây. Ba phần sau đó có thể được tách rời và hút riêng biệt. Chúng thường có số đo là 38 vòng, dài khoảng 5-6 inch. Ngày nay, sẽ rất khó để bạn có thể "tiếp cận" được một điếu culebra. Nếu có cơ hội, hãy cân nhắc chia sẻ hai nhánh cigar còn lại với hai người bạn để biến việc hút culebra thành một dịp đặc biệt, một kỉ niệm gắn kết khó quên cho những tình bạn đẹp.

Partagas Culebra chính là tiêu chuẩn cho một điếu cigar được sản xuất theo kiểu dáng này.

_____________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666