Giỏ hàng

CÓ NHỮNG LOẠI HUMIDOR XÌ GÀ NÀO?

Xì gà khó chiều, thật là thế. Nguyên cái việc bảo quản những điếu xì gà đã tốn của chúng ta quá nhiều công lực rồi.

Bài viết dành cho các bạn đang tìm hiểu về humidor xì gà nhé, 4 loại humidor cơ bản với các kích thước khác nhau.

Có bác này đã xây được Room Humidor cho riêng mình chưa nào? Cho Cigar Corner nghía qua cái ảnh với!

_____________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666