Giỏ hàng

CIGAR ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI KHIẾN CHO DÂN CHƠI CIGAR CHAO ĐẢO

✨ Không còn xa lại gì với cái tên Cigar Gurkha Royal Courtesan có giá lên tới $1.360.000 😲 Giá đắt như vậy vì số lượng sản xuất giới hạn để kỷ niệm sự kiện quan trọng. Mang cao mục đích văn hóa, giá trị hơn thương mại. Thường được săn đón bởi những dân Cigar sành sỏi với mục đích sưu tập.

✨ Dù sở hữu điếu Cigar “Đắt xắt ra miếng” này vô cùng khó, nhưng đây cũng là một trong những điếu cigar được nhiều người muốn chiêm ngưỡng và thưởng thức hương vị này một lần.

______________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666