Giỏ hàng

Chilling thứ 6 với list nhạc Cigar Lounge Jazz

Cũng biết là gu âm nhạc mỗi người khác nhau, nhưng Cigar Corner chợt thấy playlist này vô cùng hợp với một ngày Hà Nội nhiều mây. Chia sẻ cùng các đồng khói nhé! Chúc các bạn một cuối tuần năng suất!

Nhạc hay ở đây, và nếu ai có "nhạc tủ" muốn chia sẻ thì com.ment cho Cigar Corner hưởng ké nha:

https://open.spotify.com/playlist/6ZRSUuRyZub1jrPOLkDrho...

___________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666