Giỏ hàng

CHIA BUỒN VỀ SỰ RA ĐI CỦA “MIN RON NEE”

👉 Tác giả của cuốn “An Illustrated Encyclopaedia of Post-Revolution Havana Cigars”

Vô cùng đau buồn khi biết về sự ra đi của Min Ron NEE. Sự cống hiến của ông cho tài liệu tham khảo toàn diện này đã củng cố ông trở thành một trụ cột thực sự của cộng đồng Cigar Cuba.

Chúng tôi, vô số người hâm mộ yêu mến Habanos, sẽ mãi mãi biết ơn sự đóng góp to lớn của ông ấy về kho tàng kiến thức của Cigar. Cigar Corner và cộng đồng người yêu mến Cigar xin gửi lời chia buồn tới Min Ron NEE và gia đình. Mọi điều tốt đẹp ở thế giới bên kia sẽ chào đón ông.

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7Lm.me/973802546020879

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666