Giỏ hàng

CÁC CÁCH KHÁC NHAU ĐỂ TẠO RA MỘT ĐIẾU Cigar || 3

→ ĐẶT SÁCH BUNCHING

👉 Với cách làm này, các bước và thao tác sẽ được thực hiện như sau:

▪️ Ở đây, các lá riêng lẻ để làm nhân được đặt chồng lên nhau và sau đó được gấp lại với nhau như một cuốn sách hoặc một chiếc bánh taco, và nhân bánh đã sẵn sàng.

▪️ Nó đơn giản hơn so với cách bó Entubado hoặc Accordion. Cấu trúc của điếu xì gà ít được thông khí hơn, và ít không khí có thể đi qua các lá phụ hơn là khi chúng được cuộn hoặc gấp riêng lẻ.

👉 Theo quan điểm của nhà sản xuất, phương pháp này làm tăng sản lượng của con lăn lên đáng kể.

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L // m.me/973802546020879

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666