Giỏ hàng

CÁC CÁCH ĐỂ TẠO RA MỘT ĐIẾU CIGAR || 5

→ BÓ VÀ ÉP

Bất kể phương pháp nào được sử dụng để sản xuất Cigar, sau đó bó sẽ dành một thời gian trong khuôn đặt trong máy ép. Một ngoại lệ đối với quy tắc này là Dannemann Artist Line HBPR (bó, ép, cuộn bằng tay) mà trục cuốn Cigar hoàn thành từng bước bằng tay.

Trong hai nhà máy của mình, Rocky Patel sản xuất cả Cigar chùm accordion (ở Honduras) và Cigar chùm hình ống (ở Nicaragua). Một lý do cho các phương pháp khác nhau là sự khác biệt trong quá trình lên men của lá thuốc.

Ở Nicaragua, ông sử dụng hai chất kết dính. “Một phương pháp không nhất thiết phải tốt hơn phương pháp kia. Nó chỉ là một sự khác biệt của phong cách. Tùy thuộc vào cách làm Cigar, chúng phát triển các cấu hình và đặc điểm hương vị khác nhau.

Đó là một cơ hội tốt để trở nên khác biệt một chút, độc đáo một chút.

____________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L // m.me/973802546020879

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666