Giỏ hàng

𝐂𝐈𝐆𝐀𝐑 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐒 𝟏𝟎𝟏 - Bài học thứ ba: #BINDER & #FILLER (Lá giữa & Lá lõi)

🧐 BINDER LÀ GÌ?

Binder hay lớp lá giữa, là lớp lá định hình cấu trúc điếu cigar, giữ và gói chặt lớp lá trong cùng. Binder thường được cuốn từ hai nửa của những lá thô bản mọc ở phần ngọn cây thuốc, có độ dai tốt. Ngoài ra, binder cũng giúp hoàn thiện chất lượng của cigar.

🧐 FILLER LÀ GÌ?

Filler là phần lõi thuốc, quyết định hương vị, đặc trưng của một điếu cigar. Lõi thuốc được tạo thành bởi ba loại lá:

👉 𝓥𝓸𝓵𝓪𝓭𝓸: Có hương vị nhẹ, được xem như là lá có tính dễ cháy (dẫn lửa). Được khai thác ở phần gần gốc của cây, còn được gọi là Fotaleza 1 (Strength 1).

👉 𝓢𝓮𝓬𝓸: Là phần lá quan trọng tạo ra hương thơm, có sức mạnh trung bình, được khai thác ở phần giữa thân cây, còn được gọi là Fotaleza 2 (Strength 2).

👉 𝓛𝓲𝓰𝓮𝓻𝓸: Có đầy đủ hương vị, dẫn cháy chậm, tạo thêm sức mạnh cho điếu xì gà từ sự pha trộn. Nằm ở trên ngọn, cho hương vị và sức mạnh đậm nhất, còn được gọi là Fotaleza 3 (Strength 3).

Ngoài ra, filler còn có thể bao gồm một loại lá ít được sử dụng hơn: 𝓜𝓮𝓭𝓲𝓸 𝓣𝓲𝓮𝓶𝓹𝓸. Loại lá này chủ yếu làm tăng cường độ sức mạnh và khẩu vị trong các dòng Extra, được gọi là Fotaleza 4 (Strength 4).

Cùng với lá Wrapper, Binder và Filler sẽ tạo nên cấu trúc hoàn chỉnh của một điếu cigar ở bên trong.

#cigarterms101

_____________________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666