Giỏ hàng

“A GOOD CIGAR IS LIKE TASTING A GOOD WINE”

◾ Câu này tôi có vô tình đọc được, nội dung đầy đủ như sau: "𝐴 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟 𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑤𝑖𝑛𝑒: 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑚𝑒𝑙𝑙 𝑖𝑡, 𝑦𝑜𝑢 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑡, 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑜𝑜𝑘 𝑎𝑡 𝑖𝑡, 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑒𝑒𝑙 𝑖𝑡 - 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑖𝑡. 𝐼𝑡 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠." R.ượu được xem là thứ đồ uống thượng hạng có bước thưởng thức riêng thì cigar cũng tương tự như vậy. Cigar Corner xin mượn câu trích trên lấy làm tiêu đề bài post hôm nay.

◾ Loại cigar nào bạn lựa chọn hút để thưởng thức trong các dịp trang trọng, nếu là tôi, tôi sẽ chọn điếu COHIBA BEHIKE cùng một ly r.ượu nặng Whiskey lâu năm, lịch sử lâu đời của cả hai không hề kém cạnh nhau khi kết hợp chung. Dòng COHIBA có nhiều loại với hương vị và tầng hương khác nhau, tùy theo sở thích của bạn để “dành” cho riêng mình thưởng thức.

◾ Làm một ly r.ượu và một điếu cigar vào ban ngày cũng cần có một tinh thần thép. Thử một điều gì mới nằm ngoài kế hoạch của bạn cũng thật thú vị nhỉ? Đó là Cigar Corner ví dụ thế thôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn làm theo đâu…

(Còn tiếp…)

______________________

𝐂𝐢𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 - 𝑇ℎ𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑤𝑛

✉️ Inbox: https://sum.vn/T2e7L

🖥 Website: http://cigarcorner.vn/

📞 Hotline: 0396.888.666